ReadyPlanet.com
dot dot


ถังบำบัดน้ำเสีย ถังส้วม ถังแซท ถังเกรอะ


ถังดักไขมัน

 

ถังดักไขมัน  บ่อดักไขมัน

 ถังดักไขมัน ใต้ซิงค์  ใต้อ่างล้างจาน

 

ถังดักไขมัน ใต้ดิน ถังดักไขมันฝังดิน

 

ถังดักไขมัน ฝังดิน ใต้ดิน ขนาดใหญ่ 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000 6000 ลิตร

 

    ถังดักไขมัน ใช้สำหรับแยกไขมันจากน้ำ ที่มาจากการล้างภาชนะต่างๆ  ในอ่างล้างจาน ซึ่งจะมีไขมันติดมาจากการปรุงอาหาร ส่วนมากเป็นน้ำมันพืช บางส่วนไขมันจากการล้างเนื้อสัตว์
    สาเหตุที่ต้องมีการดักแยกไขมันจากน้ำ ก็เพราะว่าไขมันนั้น ย่อยสลายยาก จุลินทรีย์ทั่วๆไปไม่สามารถย่อยสลายไขมันได้ ถ้าปล่อยให้ไขมันปะปนไปกับน้ำทิ้ง ก็จะไปติดตามผนังท่อ (เพราะคุณสมบัติของไขมัน จะมีความเหนียว เหมือนกาว)  ไขมันจะดักจับเศษวัสดุที่เจือปนมากับน้ำ แล้วก็พอกสะสมกัน  จนทำให้ท่อตัน  เหมือนคอเรสเตอรอล ที่จับผนังหลอดเลือด ก็จะทำให้เส้นเลืออุดตัน  ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องดักจับไขมันไว้ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้ง
    ถังดักไขมัน หรือ บ่อดักไขมัน จะมี 2 แบบ คือ ถังดักไขมันใต้ซิงค์ และ ถังดักไขมันฝังดิน ( ถังดักไขมันใต้ดิน ) 
    1) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ถูกออกแบบให้วางไว้ใต้ซิงค์ เพื่อรับน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจาน จึงมีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก มีขนาดตั้งแต่ 20 - 120 ลิตร เหมาะสำหรับบ้านเรือนและร้านอาหารขนาดเล็ก ข้อดีคือดูแลรักษาง่าย  แต่มีข้อเสียก็คืออาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาบ้าง ถ้าการดูแลไม่ดี
    2) ถังดักไขมันฝังดิน หรือบางท่านเรียกว่า ถังดักไขมันใต้ดิน มีตั้งแต่ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 30 - 120 ลิตร  และ ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 600 - 6000 ลิตร  ข้อดีคือ ไม่มีกลิ่นรบกวนภายในบ้านหรือร้านค้า  ข้อเสียคือติดตั้งยาก มีค่าใช้จ่ายมาก เพราะต้องขุดดินฝังถัง และเดินท่อทางที่ยาวกว่า อนึ่งการตักไขมัน และการระบายตะกอนก็จะยากกว่า ถังขนาดใหญ่จะเหมะกับกิจการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีไขมันเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกิจการอื่นใดที่มีโรงอาหารขนาดใหญ่

ราคาถังดักไขมัน ใต้ซิงค์ ( ใต้อ่างล้างจาน ) 
ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 20 ลิตร ดักไขมันใต้อ่างล้างจาน ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 20 ลิตร ดักไขมันใต้อ่างล้างจาน.

 ถังดักไขมันใต้ซิงค์
        20 ลิตร
           กว้าง 30 ซม.
   ยาว   43 ซม.
          สูง     30 ซม.
        ราคาพิเศษ         
     1,300 บาท

 

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 ลิตร ดักไขมันใต้อ่างล้างจาน ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 ลิตร ดักไขมันใต้อ่างล้างจาน.

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 
         30 ลิตร
           กว้าง 38 ซม.
   ยาว   50 ซม.
          สูง     34 ซม.
        ราคาพิเศษ 
      1,600 บาท.

 

 ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 ลิตร ด้านข้าง  ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 ลิตร

 ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 
         40 ลิตร
           กว้าง 39 ซม.
   ยาว   53 ซม.
          สูง     45 ซม.
        ราคาพิเศษ 
     2,000 บาท.

 

 ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 60 ลิตร ด้านข้าง  ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 60 ลิตร

  ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 
       
60 ลิตร

           กว้าง 53 ซม.
   ยาว   70 ซม.
          สูง     52 ซม.
      ราคาพิเศษ 
    2,300 
บาท

 

 ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 120 ลิตร ด้านข้าง ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 120 ลิตร

  ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 
      120 ลิตร

           กว้าง 65 ซม.
   ยาว   75 ซม.
          สูง     57 ซม.
       ราคาพิเศษ 
      3,500 
บาท

 

 

ราคาถังดักไขมัน แบบฝังดิน ( ใต้ดิน ) 
ถังดักไขมันใต้ดิน ฝังดิน 30 ลิตร  ถังดักไขมันฝังดิน ( ใต้ดิน ) 30 ลิตร
      กว้าง 
ø 52 ซม.
      สูง         46 ซม.
   ราคาพิเศษ  2,000 บาท
ถังดักไขมัน บ่อดักไขมัน ใต้ดิน ฝังดิน 40 ลิตร  ถังดักไขมันฝังดิน ( ใต้ดิน ) 40 ลิตร
      กว้าง 
ø 52 ซม.
      สูง         48 ซม.
   ราคาพิเศษ  2,400 บาท
 ถังดักไขมันใต้ดิน ฝังดิน 60 ลิตร บ่อดัก  ถังดักไขมันฝังดิน ( ใต้ดิน ) 60 ลิตร
           กว้าง 
ø 59 ซม.
          สูง          48 ซม.
   ราคาพิเศษ  2,800 บาท 

 

ราคาถังดักไขมันฝังดิน (ใต้ดิน ) ขนาดใหญ่ , บ่อดักไขมัน 
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 600 ลิตร

 ราคา  3,200 บาท
  ถังดักไขมันใต้ดิน 
 ขนาดความจุ  600 ลิตร
 กว้าง 92 ซม.สูง 112 ซม.

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 800 ลิตร

 ราคา 3,500 บาท
  ถังดักไขมันฝังดิน 
 ขนาดความจุ  800 ลิตร
 กว้าง 105 ซม.สูง 126 ซม.

  ^    
 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 1000 ลิตร

 ราคา 3,800 บาท
  ถังดักไขมันใต้ดิน
 ขนาดความจุ 1000 ลิตร   กว้าง 110 ซม.สูง 133 ซม.

ถังบำบัด ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 1200 ลิตร   ราคา 4,200 บาท
  ถังดักไขมันฝังดิน 
 ขนาดความจุ 1200 ลิตร   กว้าง 116 ซม. สูง 143 ซม.
   ^    
 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 1600 ลิตร  ราคา 4,800 บาท
  ถังดักไขมันใต้ดิน 
 ขนาดความจุ 1600 ลิตร   กว้าง 122 ซม. สูง 152 ซม.
 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 2000 ลิตร  ราคา 6,400 บาท
  ถังดักไขมันฝังดิน
 ขนาดความจุ 2000 ลิตร   กว้าง 135 ซม. สูง 170 ซม.
   ^    
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 3000 ลิตร  ราคา 9,500 บาท
  ถังดักไขมันใต้ดิน
 ขนาดความจุ 3000 ลิตร   กว้าง 148 ซม. สูง 187 ซม.
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 4000 ลิตร  ราคา 13,000 บาท
  ถังดักไขมันฝังดิน
 ขนาดความจุ 4000 ลิตร   กว้าง 188 ซม. สูง 187 ซม.
   ^    
 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 5000 ลิตร « ราคา 16,000 บาท
  ถังดักไขมันใต้ดิน
 ขนาดความจุ 5000 ลิตร   กว้าง 186 ซม. สูง 211 ซม.
 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซท ถังเกรอะ ถังส้วม Safe 6000 ลิตร « ราคา 17,500 บาท
  ถังดักไขมันฝังดิน
 ขนาดความจุ 6000 ลิตร   กว้าง 205 ซม. สูง 225 ซม.

  

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.