ReadyPlanet.com
dot dot


วีดีโอ บีพีแท้งค์น้ำ จำหน่ายถังน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ


วาล์วลูกลอย

ภาพจาก www.sanwa.co.th/


         วาล์วลูกลอยถังน้ำ หรือ ถังเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ถังน้ำบนดิน หรือถังน้ำใต้ดินก็แล้วแต่ มีความ
สำคัญมาก กับระบบการเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ภายในอาคารบ้านเรือนมากพอๆ    กับปั๊มน้ำเลยทีเดียวถ้าไม่มี
อุปกรณ์ตัวนี้     เราจะต้องคอยปิดเปิดวาล์วน้ำเอง   มิฉะนั้นน้ำก็จะไหลล้นออกจากถังน้ำไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 
           การเลือกซื้อ "วาล์วลูกลอย" นั้น  เราจะต้องรู้ขนาดท่อเสียก่อน  ว่าใช้ท่อขนาดไหนก็ต้องซื้อ
วาล์วขนาดเดียวกันที่นิยมใช้กันก็มี 3 ขนาดคือ1/2 นิ้ว(4 หุน), 3/4 นิ้ว(6 หุน), และ 1นิ้ว  แต่ที่นิยม
ใช้มากที่สุดคือ3/4 นิ้วถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะพอดี  อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อก็คือ
 "คุณภาพของวาล์วลูกลอย"   ไม่ควรใช้วาล์วราคาถูกที่มีคุณภาพต่ำ ควรใช้วาล์วยี่ห้อดีๆ มีคุณภาพ
มิฉะนั้นท่านจะต้องมาปวดหัว กับอาการน้ำล้นถังที่เกิดจากวาล์วปิดไม่สนิท หรือวาล์วหมดอายุไวเกินไป
ถ้าท่านอยู่บ้านก็ดี แต่ถ้าท่านไม่อยู่บ้าน กลับมาท่านอาจจะพบว่าบ้านของท่าน แปรสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำ
ไปแล้ว  เท่านั้นยังไม่พอ  ถึงสิ้นเดือนท่านอาจเป็นลม เมื่อเห็นบิลเก็บค่าน้ำก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นท่าน
ไม่ต้องกลัวสิ้นเปลืองในจุดนี้ เดี๋ยวจะเข้าตำรา "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"
       


         ชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุด ของวาล์วลูกลอย ก็คือ "ตัววาล์ว"หรือลิ้นปิดน้ำนั่นเอง ซึ่งทำมาจากยาง
พารา ในลักษณะเดียวกับยางในรถยนต์ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเพื่อซีลหรืออุดช่องว่างระหว่าง
ตัวลิ้นกับบ่าวาล์วให้แนบสนิทไม่เกิดรูรั่วขึ้น  เมื่อใช้งานไปนานๆ  จะเกิดการยุบตัวและแข็งตัวไม่ยืด
หยุ่นเหมือนเดิม ทำให้คุณสมบัติของซีลนั้นหมดไป ลิ้นนี้มีอายุการใช้งานประมาณ  1-3 ปี ขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งาน  เพราะฉะนั้นที่ถ้าเราบอกว่า"วาล์วลูกลอย"เสีย ตัวที่เสียจริงๆก็คือ "ลิ้นยาง" นี่เอง 
แต่ยังมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งานขอ วาล์วไปอีกหน่อยซึ่งจะมากล่าวในบทความ
ต่อไป
      


        อายุของวาล์วลูกลอยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 1-3 ปี ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายอย่าง
เช่นคุณภาพ ของน้ำ, คุณภาพของวาล์ว,ความถี่ในการปิดเปิดวาล์ว เป็นต้น ถ้าท่านอยู่บ้านทุกวันก็ไม่เป็น
ไร แต่ถ้าท่านไม่ค่อยจะอยู่บ้าน แนะนำให้ท่านเปลี่ยนวาล์วทุกๆ 2 ปีถึงแม้ว่าวาล์วนั้นจะเสียหรือไม่ก็ตาม
เพื่อความสบายใจ และป้องกันการเกิดน้ำล้นถัง ขณะท่านไม่อยู่บ้านซึ่งจะนำพามาซึ่งผลเสียหลายๆอย่าง
       


         การเปลี่ยนวาล์วลูกลอยนั้น ถ้าท่านมีความรู้เชิงช่างอยู่บ้าง ก็จะเปลี่ยนเองได้ไม่ยาก แต่ถ้าท่าน
จ้างช่างมาทำให้ก็ต้องเสียค่าแรงให้เขา น่าจะอยู่ประมาณ  200-300 บาท   แต่มีวาล์วลูกลอยของ
ถังน้ำสแตนเลส บางยี่ห้อ ที่มีวาล์วลูกลอยอยู่ก้นถังจะมีปัญหาเวลาเปลี่ยน นั่นคือ เมื่อท่านถอดลูกลอย
แล้ว ท่านจะเอาลูกลอยออก   หรือประกอบใหม่ได้อย่างยากเย็นยิ่งนักท่านจะต้องถ่ายน้ำออกให้หมด
แล้วค่อยๆหย่อนลูกลอยลงไปก้นถังด้วยเชือก      เพราะไม่มีใครสามารถใครลงไปทำงานที่ก้นถังได้
 เนื่องจากปากถังมีความกว้างเพียง  45  เซนต์เท่านั้น มาถึงตอนนี้ท่านคงจะจินตนาการเห็นแล้วว่า 
จะเกิดความยุ่งยากแค่ไหนในการเปลี่ยนวาล์วลูกลอยที่อยู่ก้นถัง  นอกจากความยุ่งยากแล้ว ยังใช้เวลา
นานอีกด้วย  มาถึงตอนนี้ท่านจะต้องพิจารณาเองว่าท่านควรจะเลือกซื้อ ถังน้ำ แบบไหน
        หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยในโอกาสหน้าเราจะนำบทความที่
เป็นประโยชน์มานำเสนอท่านต่อไป
 (อนุญาติให้นำบทความนี้ไปเผยแพร่ได้ ด้วยความปราถนาดีจาก
http://www.bp-tanks.com
เกี่ยวกับ ถังน้ำบนดิ ถังน้ำใต้ดิน ถังน้ำสแตนเลส ถังน้ำสเตนเลส แท้งค์น้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเกรอะ ) หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.